Ongtre cùng VCCI tham dự hội chợ Quốc tế về Thủ công mỹ nghệ tại Germany (Đức)

Ongtre cùng VCCI tham dự hội chợ Quốc tế về Thủ công mỹ nghệ tại Germany (Đức) 1

Ongtre cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI tham dự hội chợ Quốc tế về Thủ công mỹ nghệ tại Germany (Đức) Tại đây các sản phẩm của ongtre.vn đã tiếp cận được rất nhiều các đơn vị tổ chức quan tâm đến sản phẩm Sinh học, bảo vệ môi trường.