Ongtre cùng VCCI tham dự hội chợ Quốc tế về Thủ công mỹ nghệ tại Germany (Đức)

Ongtre cùng VCCI tham dự hội chợ Quốc tế về Thủ công mỹ nghệ tại Germany (Đức) 1

Ongtre cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI tham dự hội chợ Quốc tế về Thủ công mỹ nghệ tại Germany (Đức)

Tại đây các sản phẩm của ongtre.vn đã tiếp cận được rất nhiều các đơn vị tổ chức quan tâm đến sản phẩm Sinh học, bảo vệ môi trường.

Không gian trưng bày Sản phẩm
Không gian trưng bày Sản phẩm
Ongtre cùng VCCI tham dự hội chợ Quốc tế về Thủ công mỹ nghệ tại Germany (Đức) 2
Sản phẩm ống hút tre thương hiệu Ongtre tại triển lãm
Sản phẩm cốc tre thương hiệu Ongtre tại triển lãm
Sản phẩm cốc tre thương hiệu Ongtre tại triển lãm
Sản phẩm cốc tre thương hiệu Ongtre tại triển lãm
Sản phẩm cốc tre thương hiệu Ongtre tại triển lãm

Ongtre cùng VCCI tham dự hội chợ Quốc tế về Thủ công mỹ nghệ tại Germany (Đức) 3

Contact:

Hotline: 098 9261 282 (English)
Whatsapp: 038 2266 280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *