Ống hút Tre (10 ống)

35,000

  • Sản phẩm có chứng nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Quy trình SX truyền thống,hoàn toàn tư nhiên, không sử dụng hóa chất.
  • Ống hút được sử dụng nhiều lần (eco-store.vn  có tặng kèm rọ sơ dừa để rửa ống hút sau mỗi lần sử dụng)
  • Gọn nhẹ và thuận tiện để mang theo cho du lịch sử dụng.
  • Tùy tỉnh logo, khắc tên theo yêu cầu của khách hàng.