1. Điều khoản chung

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập tại trang web này đều được sử dụng chính xác cho nhu cầu của mình và không chia sẻ với bất kỳ tổ chức cộng đồng hay cá nhân nào khác với bất cứ lý do nào. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho các danh sách hoặc dữ liệu mà chúng tôi có thể giữ lại và không trao đổi thông tin từ các nguồn khác.


2. Dữ liệu thống kê

Hệ thống máy chủ theo dõi địa chỉ IP và các trang liên quan để giúp cải thiện và bảo trì hệ thống. Dữ liệu này chỉ được nhìn thấy như số liệu thống kê ẩn danh để chỉ ra thời gian hoạt động nhiều nhất trong ngày hoặc trong tuần, các trang bị lỗi và các hoạt động quảng cáo của chúng tôi hiệu quả như thế nào. Thông tin này không được sử dụng cho các mục đích khác.

3. Thông tin cá nhân

Chúng tôi giữ lại các thông tin từ đơn hàng của bạn để hoàn tất đơn đặt hàng và hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc khách hàng ở hiện tại và tương lai. Trong trường hợp sản phẩm của bạn được giao bởi bên thứ ba, vì là đối tác của chúng tôi nên họ sẽ biết được tên, số điện thoại và địa chỉ của bạn để hoàn tất đơn hàng. Bạn có thể chọn việc gỡ bỏ hoàn toàn các thông tin của mình từ hệ thống này bằng việc gửi yêu cầu của bạn qua email: info@ongtre.vn


4. Sửa đổi thông tin hoặc loại bỏ  : 

Nếu bạn yêu cầu sửa đổi, cải tiến hoặc loại bỏ một vài thông tin về bạn trên bản ghi của chúng tôi, hãy vui lòng gửi email đến địa chỉ info@ongtre.vn với thông tin rõ ràng trong yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn liên lạc nhiều thêm, vui lòng tìm thông tin trên trang liên lạc của chúng tôi.